Log: [root]/nopython | src | log | faq | css

CommitMessageAuthorDate
c81d997a5Outdated bullshitVoker572014-04-10 13:08:06 +0000
86b3445a5fixed mistakeVoker572014-02-27 13:54:56 +0000
25be99d96ruby code fixVoker572013-08-25 16:08:56 +0000
7b26924aemarkup autofixVoker572012-01-29 13:17:28 +0000
017a44ccaRevert "automatic markup fixen" This reverts commit 31ba360730d9d04e2a60ab58e9b53dcc85109d14.Voker572012-01-28 00:34:40 +0000
31ba36073automatic markup fixenVoker572011-12-22 03:06:45 +0000
777515457liposactionVoker572010-01-03 21:26:20 +0000
da726a946'ignore'Voker572010-01-03 20:08:19 +0000
fc738b433vs rubyVoker572010-01-03 20:04:12 +0000
43d6ca619pythoogleVoker572010-01-03 19:59:39 +0000
f6e03ffc3disclaimerVoker572010-01-03 19:50:01 +0000
96e275782fixes by olegfinkVoker572009-09-03 18:47:14 +0000
6e4198208wicdVoker572009-09-03 18:32:08 +0000
5868fd03cpunctuationVoker572009-08-09 16:08:30 +0000
fbed74468AldrinVoker572009-08-09 16:03:56 +0000
98435125fTuomov on pythonVoker572009-07-06 17:25:01 +0000
598491eecPython correctionVoker572009-07-05 20:39:45 +0000
41beb2c82Fixes & additionsVoker572009-06-01 15:20:35 +0000
b12cea750*Alexander Markov2009-06-01 15:06:30 +0000
c7b1fa61aMerge branch 'master' of bitcheese.net:/var/gits/bwikiAlexander Markov2009-06-01 15:02:15 +0000
6e20ae4e1Ocaml vs python, ruby vs python...Alexander Markov2009-06-01 15:01:46 +0000
379121ac9Merge branch 'master' of voker57@bitcheese.net:/var/gits/bwikiVoker572009-06-01 10:54:53 +0000
b61cdbe12Learning pythonVoker572009-06-01 10:54:01 +0000
fb40f59f6Some changes for googleAlexander Markov2009-05-30 19:24:48 +0000
3105d3c8bGILVoker572009-05-27 20:21:24 +0000
ee3b96bd5moreVoker572009-05-27 20:07:47 +0000
2dcf2ecc8Moar FUDVoker572009-05-27 20:05:59 +0000
678534b74A linkVoker572009-05-26 12:42:42 +0000
cb75b8ca5- 4.2 and cheap humorVoker572009-04-16 13:27:53 +0000
da172e893blinding fixVoker572009-04-12 10:45:11 +0000
966ad1f56; isn't neededVoker572009-04-12 10:44:36 +0000
39d140f1dAnother rantVoker572009-04-12 10:44:01 +0000
b5b9999cfAction directionVoker572009-04-12 10:43:09 +0000
30c7030dffixed codeVoker572009-04-12 10:40:26 +0000
53cb34cc1+ nopythonVoker572009-04-12 10:38:14 +0000